Dudinská voda má uhličito-siřičité složení, což je na našem území ojediněléf, další takové prameny se nacházejí už jen ve Fracnii. Jelikož každý člověk má jiné potřeby, může si naplánovat svůj individuální wellness plán z množství procedur, které zde najde.

Pitné kúry: praivdelně očišťování těla na základě pití minerální vody, která má blahodárné účinky při zvýšení žaludeční kyseliny nebo poruchách tlaku.

Vodoléčba: v tomto lázeňském městě je voda používána do vířivých, hydromasážních van, do plaveckých nebo sedacích bazénů. Najdete zde i finskou, parní, bylinkovou nebo infračervenou masáž. A vše je doprovázeno nabídkou různorodých masáží.

Elektroléčba: patří sem diadynamik, krátkovlnná diatermie, rebox a interferenční proudy

Světloléčba: biolampa

Další: parafínové zábaly, cvičení, fyzioterapie, akupunktura a jiné

Blahodárné účinky vody:

  • léčba pohybového aparátu

  • úprava srdcovo-cévního systému

  • příznivě působí na revmatická onemocnění

  • snižuje vysoký tlak

  • zlepšuje kožní problémy

  • pomáhá i při ženských problémech