První písemná zmínka o Piešťanech (Pescan) pochází z dob uherského krále Kolomana I., z roku 1113. Od roku 1299 byly Piešťany součástí majetku Matúša Čáka Trenčianského, tehdy známého jako Pán Váhu a Tater. Po jeho smrti se Piešťany staly majetkem Karla Roberta z Ajnou. Piešťany patřily i do královského majetku a byly součástí hradního panství Tematín. Po zániku rodu Ludvíka II. získal královský majetek Alexej Thurzo.

Rozvoj lázeňství se mapuje od 16. století. Popis pramenů pochází od prefekta Šarišského hradu z roku 1545. Nejslavnějším popisem lázní je báseň Saluberrimae Pistinienses Thermae z roku 1642.

Začátkem 18. století vznikla okolo pramenů osada Teplice. Po delší době se tato osada spojila s městečkem Piešťany. Začátkem 19. století dal Jozef Erdődy postavit první lázeňské budovy. Tyto budovy byly po celé 19. století v přestavbě. Významným hostem lázní byl v roce 1802 i Beethoven.

V dávných pověstech města Piešťany se praví, že koně římských legií byli po dlouhé cestě unavení a už nemohli pokračovat. Vojsko rozodlo, že si na několik dní odpočine u bahenní louky blízko Váhu. Když načerpali nové síly, pokračovali v plánované cestě.

 Začátek progresivních změn v lázeňských procedurách

 Hlavní pokrok v metodách léčebné kúry nastal po příchodu MUDr. Františka E. Scherera, průkopníka v procedurách balneoterapie. Při péči o pacienty začal uplatňovat individuální přístup, což se promítlo i do předepisování léčebných procedur. MUDr. Scherer rozhodoval na základě stanovené diagnózy a podle stádia choroby pacienta.

Největší éra rozvoje města Piešťany

 Rozhodující období rozvoje lázeňského města se mapuje od začátku 20. století a je spjatá se jménem rodiny Winterů. Ti začali s výstavbou lázeňských hotelů v renesančním slohu, např. Thermia Palace s budovou balneoterapie Irma, který byl vybudován v roce 1912. Dalšími byly hotel Pro Patria (1916) a hotel Excelsior (Jalta). Alexander Winter a posléze jeho synové Ľudovít a Imrich se zasloužili o rozvoj kultury a společenského života v Piešťanech, a založili také Balneologické muzeum.

První golfové hřiště na Slovensku

V lázeňském městě Piešťany bylo vybudováno první golfové hřiště na Slovensku. Díky tomu se staly centrem významných sportovních událostí. Kromě golfových turnajů jsou zde pořádána také šachová mistrovství i automobilové závody Concours d´ Elegance. Dále jsou zde k vidění taneční soutěže i koncertní vystoupení.