Socha lamače berlí je symbolem lázní Piešťany, protože zlomená berle vystihuje to, že po léčbě v lázních ji většina pacientů vůbec nepotřebuje. Vystihuje její vynikající přínos v léčbě pohybového aparátu, revmatu a nervového systému.

Lázně Piešťany jsou navštěvovány díky bohatým přírodním zdrojům, které mají unikátní léčivé účinky. Termální minerální voda má vysoký obsah minerálních látek a sirovodíku. Teplota vyvěrající vody dosahuje u pramene 67 – 69°C. Pramen je velmi bohatým zdrojem, protože běherm dne vyvře na povrch až 3 miliony litrů termální vody.

Léčivé sirnaté bahno

Dalším léčivým zdrojem lázní je sirnaté bahno, které patří mezi nejznámější peloidy světa. Balneoterapií lze léčit různé choroby pohybového ústrojí, nervové choroby, poúrazové komplikace a další. Dozrálé bahno je z konzistentního hlediska mazlavé a máslovité, jeho ochlazení na pokožce je čtyřnásobně pomalejší než ochlazení vody. Zralé bahzno je ocelově modré až černé barvy. Bahno má fungicidní vlastnosti, pro jeho použití v lázeňství je nutná jeho úprava pomocí originální technologie, díky které bahno dozrává. Teplota bahna při jeho nanášení je přibližně 45°C. Tyto bahenní zábaly způsobují dočasné nebo celkové přehřátí organismu, záleží na oblasti, na kterou je bahno aplikováno. Tyto zábaly jsou dobré zejména proti otékání kloubů, uvolňují svalstvo, zpomalují úbytek kolagenu a elastinu, zlepšují funkci chrupavky a také motoriku.

Na lázeňském ostrově se používá více než 60 různých procedur, mezi základní patří masáže, elektroléčba, skupinová nebo individuální rehabilitace, uhličitá terapie, vodoléčba, sirné bahno, teploléčba a mnohé další relaxační procedury.

 Indikace

Hlavním zaměřením lázní je léčba pohybového aparátu – kloubů, svalů, kostí, tkaniv a nervů.

Indikace pro dospělé

●     Chronické revmatické choroby, artritida, stavy po reaktivních artritiách, revmatoidní artritida

●     Onemocnění pohybového aparátu

●     Závažná onemocnění páteře, kořenový syndrom vertebrogenního původu

●     Stavy po infekčníh artritidách

●     Organická nervová onemocnění, artrózy, koxartrózy, spondylýzy a spondylartrózy

●     Pooperační stavy centrálního a periferního nervstva

●    Mimokloubní revmatismus

●     Roztroušená skleróza

●     Lehké hemiparézy

Indikace pro děti

 ●     Léčba dětské mozkové obrny

●     Poruchy hybnosti poúrazových stavů

●    Poruchy hybnosti po operacích mozku, míchy nebo cévních mozkových příhodách

●     Léčba pohybového aparátu – vrozená nebo získaná zánětlivá onemocnění

●     Svalová onemocnění a jiné poruchy hybnosti

 Kontraindikace:

●    Choroby srdce

●     Různé infekční choroby

●     Revmatická onemocnění

●     Nádorová onemocnění

●     Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách

●     Těhotenství

●     Inkontinence moči a stolice

●     Labilní diabetes s opakovanou acidózou

●     Epilepsie s opakovanými záchvaty