Nachází se zde Balneologické muzeum, které bylo původně zaměřené vlastivědně. Od roku 1966 se specializuje na balneologii. Ve sbírkách muzea se nacházejí kolekce lékařských pomůcek, historické pohlednice a mnoho archeologických nálezů. Sídlo hlavní expozice je v budově Lázeňské dvorany a pod její správu patří i Pokoj Ivana Krasky, Vila doktora Lisky a Hradiště Kostolec.

Dalším muzeem, které se nachází v lázeňském městě, je vojenské historické muzeum. Vzniklo v roce 1994 a je součástí vojenského historického ústavu v Bratislavě. Plní úlohu dokumentace vojenské minulosti Slovenska. Návštěvník zde najde sbírky vojenských uniforem, sbírky široké bojové letecké a těžké techniky. Vojenské muzeum se nachází na piešťanském letišti,