Legenda města

Podle dávných pověstí byly léčivé prameny budoucích lázní objeveny chromým pastýřem při hledání zatoulaného beránka. Pastýř našel jezírko s horkou vodou, která ho po několika koupelích uzdravila. Beránek je zobrazen i v erbu města Trenčianských Teplic.

Trochu více z historie

Nápis na trenčínské hradní skále z roku 179 hovoří o tom,že teplé prameny museli znát i římské legie. První písemný záznam pochází z roku 1247. Během 13. až 16. století n. l. patřily Trenčianské Teplice hlavně panovníkům Trenčínského hradu.

Na rozvoji lázní se nejvíce podílela rodina Ilésházyovců, kterým patřili 241 let. Během tohoto období patřili lázně v Trenčianských Teplkicích k jedněm z nejznámějších v Rakousku – Uhersku.

V roce 1835 byly lázně odkoupeny finančníkem Jurajewm Sninem, který je modernizoval. Pauline, kněžna Metternich von Winneburg se také podílela při modernizaci Trenčianských lázní, měla pozitivní vztah k rodině svého otce, jeho předkům a ke kraji, kde měli kořeny. Její hlavní snahou bylo povznést úroveň města z kulturního a ekonomického hlediska. Spolu s baronem Simonem Sninem měli podíl na rozvoji kultury, vzdělání, oborů průmyslu a dopravy. Kněžna se hlavně podílela na investici do lázní Trenčianské Teplice.

Syn Juraje Sniny (Šimon) dal postavit hotel a rošířil lázeňský park, jeho dcera Ifigénie nechala v roce 1888 postavit k zrcadlišti Snina historickou památku zachovanou dodnes – tureckou lázeň Hammam. Tato lázeň je postavená v orienátlním maurském slohu. Koncem 19. století začala komplexní lázeňská léčba v Trenčianských Teplicích. V roce 1909 byly lázně prodány maďarské akciové společnosti. Novým majitelem se v roce 1918 stala Československá akciová společnost a v roce 1995 vznikla akciová společnost Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.